Autumn Bridge

1990s Shou Puerh Brick

$8.00

Happy Trails

 Mid 1990s Shou Puerh Brick

$9.00

Yiwu Set

An educational set for learning about Sheng Puerh from Yiwu. 

$195.00

Fragrant Mountain

2004 Yiwu Sheng Puerh

$45.00

Ordinary Treasure

2004 Yiwu Sheng Puerh

$40.00

Big Green Mark

1990s Taiwan Stored Sheng Puerh

$15.00

1999 "7532"

 1999 Sheng Puerh

$45.00

1998 "7542"

 1998 Sheng Puerh

$45.00

1999 "8582"

 1999 Sheng Puerh

$45.00

Red Mark

Late 1990s Sheng Puerh

$55.00

Tong Xing

Late 1980/90s Sheng Puerh

$45.00

Shaman's Drum

Late 1980s Shou Puerh

$7.50

Cinnabar

Late 1990s Menghai Sheng Puerh Blend

$14.00

Greg's Galactivation Serum

Late 1990s Shou Puerh

$8.50

Bindbole

1980s Menghai Shou Puerh

$13.50

Emperor's Court

Late 1990s Gong Ting Shou Puerh

$9.50

Samadhi

Late 1990s Shou Puerh

$7.00

Ancient Highway

 Early 1990s Shou Puerh

$9.50

Sanctuary

 2005 Old-Growth Lao Banzhang Sheng Puerh

$65.00

Dragonheart

 Late 1980s/Early 1990s Shou Puerh

$15.00

Eärendil

 1970s/1980s Shou Puerh

$12.00

Fu Yuan Chang

 Well-Aged Sheng Puerh

$150.00

Celestial Pool

1980s Shou Puerh

$18.00

White Lotus

1980s Gong Ting Shou Puerh

$18.00