Autumn Bridge

1990s Shou Puerh Brick

$16.00

Happy Trails

 Mid 1990s Shou Puerh Brick

$19.00

Cosmos
Sold out
Cosmos

 Purple shou puerh

$45.00

Temporarily unavailable

Yiwu Set

An educational set for learning about Sheng Puerh from Yiwu. 

$195.00

Fragrant Mountain

2004 Yiwu Sheng Puerh

$45.00

Ordinary Treasure

2004 Yiwu Sheng Puerh

$45.00

Big Green Mark

1990s Taiwan Stored Sheng Puerh

$22.00

1999 "7532"

 1999 Sheng Puerh

$45.00

1998 "7542"

 1998 Sheng Puerh

$45.00

1999 "8582"

 1999 Sheng Puerh

$45.00

Red Mark

Late 1990s Sheng Puerh

$55.00

Tong Xing

Late 1980/90s Sheng Puerh

$65.00

Shaman's Drum

Late 1980s Shou Puerh

$14.00

Cinnabar

Late 1990s Menghai Sheng Puerh Blend

$23.00

Greg's Galactivation Serum
Sold out
Greg's Galactivation Serum

Late 1990s Shou Puerh

$8.50

Temporarily unavailable

Bindbole

1980s Menghai Shou Puerh

$20.00

Emperor's Court

Late 1990s Gong Ting Shou Puerh

$15.00

Samadhi
Sold out
Samadhi

Late 1990s Shou Puerh

$7.00

Temporarily unavailable

Ancient Highway

 Early 1990s Shou Puerh

$14.00

Sanctuary

 2005 Old-Growth Lao Banzhang Sheng Puerh

$68.00

Dragonheart

 Late 1980s/Early 1990s Shou Puerh

$26.00

Eärendil
Sold out
Eärendil

 1970s/1980s Shou Puerh

$12.00

Temporarily unavailable

Fu Yuan Chang
Sold out
Fu Yuan Chang

 Well-Aged Sheng Puerh

$150.00

Temporarily unavailable

Celestial Pool
Sold out
Celestial Pool

1980s Shou Puerh

$18.00

Temporarily unavailable

White Lotus

1980s Gong Ting Shou Puerh

$23.00

Reminiscence
Sold out
Reminiscence

 Early 2000s Dian Hong

$14.00

Temporarily unavailable

Wisdom

 1980s Sheng Puerh

$125.00

Beyond

1980s Sheng Puerh

$38.00

Treasure Orange

 Shou Puerh Stuffed into Organic Mandarins

$85.00

Olé

1980s Sheng Puerh

$38.00

The Classics

1980s 7542 Sheng Puerh

$18.00

Ajirogasa

1980s loose-leaf 8592 Shou Puerh

$17.00

Walking Root

1980s loose-leaf Shou Puerh

$30.00

Elixir

1980s loose-leaf 7572 Shou Puerh

$15.00

Pilgrimage

1980s Sheng Puerh

$25.00

Ango

1990s loose-leaf 7572 Shou Puerh

$16.00

Jade Bamboo

 2018 Baoshan Sheng Puerh Cake

$16.00

The Wanderer

 2003 Sheng Puerh Cake

$15.00

Pinyon

1980s Shou Puerh

$38.00